Pokud se vám otevřel tento web, vězte, že už je nahrazen zcela novým webem i s novou výrobní adresou.

STŘEDISKO CELOSTNÍ PÉČE - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ od 7. 7. 2020 naleznete zde:

https://www.zivotemkezdravi.eu/

 

Pokud se vám ani tak neotevře nový web - je třeba vymazat historii prohlížení ve vašem prohlížeči. Pak by už nemělo nic bránit v návštěvě nových webových stránek.


REGINA ŘÍHOVÁ  ~  STŘEDISKO CELOSTNÍ PÉČE

"Pomoc pro první krok"

Představuje celkovou péči o fyzické tělo pomocí masáží, pedikúry, fytoterapie a dalších alternativních metod a péči o psychický stav člověka. Využívá psychosomatický pohled a celostní přístup při řešení zdravotních obtíží. Zabývá se udržením fyzické a psychické odolnosti v každodenním životě. Nalézá a nabízí odstranění chybných schémat a vzorců chování uložených v podvědomí, které mají za následek současný nevyhovující zdravotní stav a životní situaci. Pomáhá při rozpoznávání potřeb duše a podporuje přechod od stávající životní etapy k novému směru budoucí cesty.

Správkyně webů: www.zivotemkezdravi.eu, www.zivotemkezdravi.com

a facebooku Životem ke zdraví - Regina Říhová


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte."  

                                                                                         (Karolína Světlá)

KONZULTACE

Během konzultací se postupně dopracováváme přes bolesti těla k odhalení bolesti duše, která se za zdravotními potížemi skrývá. Bude jen na Vás, jak dalece a opravdově budete chtít pracovat na potřebných změnách, aby se Váš život změnil k lepšímu. Tuto práci za Vás nikdo udělat nemůže. Bude to vyžadovat Vaše maximální úsilí, odříkání a vytrvalost. Poctivá práce na sobě samém je totiž tou nejtěžší prací, kterou člověk na Zemi zažívá. Není vždy jednoduché být k sobě upřímný a vykřesat v sobě potřebnou dávku odhodlání. Kdo se však pro tuto cestu rozhodne a bude se v nastoupeném směru namáhat ze všech sil, ten bude moci pocítit láskyplné pomoci, které mu budou postupně krok za krokem jeho cestu ulehčovat. Ryzí láska a neúplatná spravedlnost vládnou světům od věčnosti. Čeho se člověk dobrovolně vzdá, tolik potřebného dostane. Toto je v dnešní době jediná možnost k duchovnímu osvobození. Já Vás mohu provázet a pomáhat radou, náhledem s nadhledem a oporou při Vašem vykročení za novým životem.

Přeji hodně sil, odvahy, vytrvalosti a radosti, neboť Vaše rozhodnutí je prvním krokem k lepší budoucnosti na všech úrovních existence. 

Motýlí doteky

jsou přirozenou, hlubokou a zároveň jemnou a příjemnou metodou. Uvolňují proud životní energie a zprostředkovávají kontakt s vlastním nitrem. Pracují s traumaty a schématy vytvořenými v blízké i daleké minulosti. Vyzdvihují z hloubi duše již dozrálá témata, připravená k řešení. Je to cesta k poznání a pochopení souvislostí, odpuštění a oproštění. 

Rozvazují pouta Vaší duše.

více naleznete v kategorii MENU: Popis procedur a služeb v podkategorii Alternativní metody

LÉČIVÉ ROSTLINY - konejšivé ruce přírody

vlastní bylinné směsi čajů, letnin a koupelí

Směsi, které nabízím v rámci své praxe, jsou sestaveny z rostlin převážně volně rostoucích. Pouze několik druhů mám pěstovaných, protože ty se u nás v přírodě běžně volně nevyskytují. Výhodou volně rostoucích rostlin je to, že ony samy si určují, kde vyrostou - ony dobře vědí, kde mají vyrůst. Pouze ve svém přirozeném prostředí obsahují potřebné látky. Určující pro to vše je i skladba okolních rostlin, množství slunce, světové strany, podloží, péče o prostředí aj. Toto vše pěstováním a především hnojením v komerčních pěstírnách nelze zajistit. Mnohé látky tak pěstované byliny neobsahují nebo je mají zastoupeny pouze v minimálním množství a jiné naopak přebývají (obvykle toxické sloučeniny). Pokud dojde ke změnám v poměrech skladby složek například vinou špatného pěstování, sběru nebo skladování, může se stát bylina neúčinnou a někdy až toxickou. Byliny mají unikátní chemické složení, které si nesou od svého vzniku a především mají energetický potenciál. Ten je ještě důležitější, protože zasahuje i na jemnějších úrovních. Bez tohoto vyzařování nemohou byliny splnit své poslání. Proto je velmi důležité, z jakého prostředí sběr pochází a jak je s bylinami nakládáno po celou dobu, než je najdete v sáčku, který namíchám na míru - právě a jen pro Vás.

Byliny sbírám se svou maminkou v čistém prostředí vlastní louky ve vodárenském pásmu Římovské přehrady, Blanského lesa, Šumavy a Podblanicka. Každý rok strávíme 7 měsíců sběrem, sušením, stříháním a mletím všech nasbíraných bylinek, aby byly včas připraveny k použití. Každým rokem v přírodě ubývá jak čistých míst, tak druhů a potřebného množství těchto léčivek. Předpokládá to tedy stále více času a umu v nacházení nových vhodných a dostatečně bohatých stanovišť. 

Děláme tuto práci rády, protože v ní vidíme velký smysl :)

--------------------------------------------------------------------------------------------

To vše byl také důvod pro realizaci mého dalšího projektu.

Připravila jsem pro vás:

Čtyřstupňový kurz "LÉČIVÉ ROSTLINY" 

Konejšivé ruce přírody (I. st. - III. st.)

Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV. st.)


Více naleznete v MENU v kategorii KURZY A LEKTORSKÁ ČINNOST. Ve čtyřech dílech kurzu Vás postupně seznámím s tímto přírodním bohatstvím a pootevřu pomyslná dvířka k věčné moudrosti, která byla člověku z lásky darována pro jeho blaho a vývoj směrem vzhůru. Jak s tím člověk naložil, vidíme všude kolem sebe. Dovolte mi náhled, který ctí toto dávné vědění.

Tento čtyřstupňový kurz dále volně doplňuje a rozšiřuje 

Kurz "JEDOVATÉ ROSTLINY"

v přírodě i nejbližším okolí


Veškeré informace k těmto kurzům naleznete v MENU v kategorii KURZY A LEKTORSKÁ ČINNOST.

 

LETNINA

Co je to LETNINA a k čemu slouží?

Tento název jsem si vypůjčila z mysliveckého žargonu. Jako LETNINU označuji konzumní bylinnou směs. Jde o všechny vhodné bylinné a stromové drogy vlastnoručně nasbírané a nasušené během jara a léta v období jejich nejvyšší enzymatické aktivity. Z nich v průběhu celého roku postupně sestavuji a míchám různě zaměřené směsi určené ke konzumaci. LETNINA zabezpečuje doplnění chybějících výživových látek ve stravě přírodní cestou. To vyžaduje zcela specifická složení směsí se zohledněním individuálních potřeb a věku každého klienta. Skladbu směsí je třeba během roku postupně měnit, aby byla pro organismus co nejlépe využitelná. Rovněž je třeba dodržovat určitá pravidla při konzumaci, aby byl výživový efekt maximální.

LETNINA dokáže nahradit chybějící výživovou hodnotu především zeleniny a ovoce z velkovýroben.

Je řešením pro lidi, kteří jsou odkázáni část roku nebo i celý rok požívat zeleninu a ovoce pouze ze supermarketů. Při pravidelné celoroční konzumaci LETNINY organismus nebude pociťovat deficit těchto chybějících látek, který tělo stále nutí přijímat více a více potravy, aniž by tyto látky byla běžná strava schopna doplnit.

To vede ke všeobecné obezitě, která má pravou příčinu v podvýživě.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA TINKTUR

  • smrkové výhonky - záněty plic, průdušek a krční obtíže
  • plody kaštanu - bércové vředy, artritida, posílení cévních stěn, migrény, snižuje srážlivost - rozpouštění trombů
  • černohlávek - záněty kdekoliv v těle, zvyšuje srážlivost - hojení ran
  • jetel - chudokrevnost, klimakterium, nechutenství, upravuje krevní tlak, bolesti hlavy, hučení v uších, čištění krve
  • vlaštovičník - regenerace jater a žlučníkových cest, dna, epilepsie, ekzémy
  • šeřík - dna, revmatismus, ostruhy, vyplavuje soli, astma, malárie, zimnice

"Lidského ducha,

směřujícího do jeho domova v Ráji,

žene síla jeho touhy po Službě Nejvyššímu.

Je přitom naplněn Láskou, Čistotou, Spravedlností a Bdělostí

v každém přítomném okamžiku!"