Literatura

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     ~ KE KOUPI VE STŘEDISKU CELOSTNÍ PÉČE ~

Ve Světle Pravdy (Poselství Grálu) ......................................................................................  360,- Kč

Desatero božích přikázání a Otčenáš ...................................................................................  220,- Kč

Buddha .............................................................................................................................  260,- Kč

Svědectví ze života po smrti ................................................................................................  150,- Kč

Poznej svého anděla ...........................................................................................................  110,- Kč


"Člověče, osvoboď se!"

"S Pokorou v duši se skloň,
s Láskou v srdci vzhlédni,
s Touhou po Světle zvol směr,
s Důvěrou odvážně vykroč a
s Vytrvalostí postupuj vpřed!"

"Pravda je Láska a Spravedlnost prosty
vší změkčilosti."

"Jen taková je cesta k Pravdě!"

"Pravda je ŽIVOT!!!"

proto

"ŽIJ v Pravdě!!!"