Mé jméno je Regina Říhová. Narodila jsem se v Praze, kde jsem také vystudovala a pracovala v knihkupectví. Po svatbě a mateřské jsem s rodinou nadobro Prahu opustila a kromě tří a půlleté epizody v Příbrami jsme všichni zakotvili na dlouhé roky v Českých Budějovicích (.....kde by chtěl žít každý). Zde stále provozuji svou praxi, i když v současnosti žijeme na venkově. 

Od dětství jsem trpěla jako jediná z rodiny různými a ne zcela jednoznačnými chorobami. Řešení těchto problémů mě postupně přivedlo k lidem, kteří můj duchovní život významně ovlivnili. Zároveň se ve mně probudil neutuchající zájem o alternativní medicínu a především o hledání Boha a Pravdy, ve všech jejich podobách. Postupně jsem objevovala zákonitosti, které ve mně vzbudily přesvědčení o absolutní vyšší spravedlnosti. Spravedlnosti, která je věčná, neúplatná a v neoddělitelném spojení s nadpozemskou láskou dokonalá.

Ačkoliv jsem vyrůstala v ateistické rodině, už v dětství jsem se nedokázala smířit s tím, že je pouze tento jediný život. Narodíte se bez jakýchkoliv vědomostí a zkušeností a umíráte plni moudrosti a prožitků - tato nelogičnost mě hodně trápila. Řízením osudu jsem se velmi brzy setkala s knihou "Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu" od Abd-ru-shina, v níž jsem nalezla vše, co jsem hledala a mnoho dalšího, o čem jsem zatím neměla ani tušení. Tato kniha se stala mezníkem v mém životě a já se vydala na cestu nekonečného ujasňování duchovních postojů v základních otázkách existence. Takových postojů, které budou v absolutním souladu s mým vnitřním cítěním.

A tak se učím bezvýhradně podřizovat svou vůli té Boží, přičemž často zápasím někdy více a někdy méně úspěšně se svými slabostmi, chybami a sklony. Stále znovu a znovu překonávám vznikající překážky, abych se dokázala pohybovat na své cestě ke Světlu stále vpřed. Překonávání sama sebe každý den v každé situaci je ta nejnamáhavější práce, jakou jsem kdy poznala.

Dnes vím, že jiná cesta, než vlastní maximální úsilí a neutuchající touha Chtít být opravdovým Člověkem, neexistuje. Darovaný život je velkou milostí, kterou máme plně využít k osvobození svých duší od všech pout, která jsme si z vlastní vůle sami navázali. Nesmírně miluji Boha a vím, že se nikdy této cesty dobrovolně nevzdám!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Tento můj celoživotní zájem se stal nakonec i mým povoláním a v roce 2013 jsem založila

 ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ - středisko celostní péče

 

Toto středisko je živým organismem, který se neustále vyvíjí a postupně rozrůstá. Přicházejí ke mně ženy, s nimiž v duchu souzním a velmi ráda spolupracuji. V roce 2017 (téměř po pěti letech) nastal správný čas k přehodnocení a naplnění úkolu, který tímto splňuji. V rámci rozšíření nabízených možností jsem vyzdvihla název ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ, oddělila jej od názvu středisko celostní péče (které zůstává pouze pro mou činnost) a použila k zastřešení celého projektu:

VOLNÉ SPOLEČENSTVÍ POMÁHAJÍCÍCH ŽEN

Vzniklo z potřeby kruhu žen stejného ladění s touhou uplatnit vlohy a schopnosti v pomoci potřebným. Každá z nás má jiné předpoklady a jiné zaměření, ale všechny máme společný cíl. Pomáhat, jak v péči o zdravotní stav jednotlivců, tak i v jejich nasměrování k duchovnímu růstu v běhu všedních dní i v těžkých okamžicích jejich života.

Nabízíme pomoc, oporu a naději pro zvládnutí Vaší momentální životní etapy.

Více na www.zivotemkezdravi.com

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nyní představím svou činnost, jejíž charakter se stále rozvíjí a dozrává přesně podle plánu, který je řízen z míst, kam odsud nedohlédnu, ale ke kterým mám absolutní důvěru. Usiluji o to, neklást překážky osudovým vláknům, aby vše mohlo plynout bez větších zádrhelů k prospěchu všech, kdo budou účastni. Láska k Bohu a Jeho Vůli neustále naplňují mé nitro. Chci stát na místě mně předurčeném, naslouchat a splnit úkol, ke kterému jsem se kdysi zavázala...

Nejprve něco k mé lektorské činnosti

 

 

A nyní charakteristika mé práce s klienty 

ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ - STŘEDISKO CELOSTNÍ PÉČE

"Pomoc pro první krok"

.....cítíte nesmírný tlak doby, před kterým není úniku. Objevují se zdravotní problémy na fyzické i psychické úrovni, které Vás upozorňují na to, že Váš život v tuto chvíli (nebo i delší dobu) není uspořádán tak, jak by měl být. Tušíte, že se svým momentálním tělesným stavem musíte něco udělat.

Zastavujete se, zvažujete, hledáte cestu a směr.

Z Vašeho nitra se vynořuje touha. Obrovská touha po změně, ale možná i obava z následků nových rozhodnutí.

Bytostně cítíte, že potřebujete změnit úplně vše. Že víc už neunesete. Toužíte najít ztracenou rovnováhu, pochopit současný stav a situaci a především naplnit svůj další život něčím, co doposud postrádal.

Vlastní vývoj Vás přivedl na životní křižovatku.....

Hledáte pomoc a oporu pro první krok na své další cestě.

A tady je mé pole působnosti. Vycházím z toho, že duch člověka je určující pro vše, co jej v životě potkává. Jemnější duše tak neustále časově předchází aktuálním změnám v hrubším fyzickém těle, které k nám pak promlouvá pomocí psychosomatických projevů. Tyto projevy upozorňují a mají vést k zamyšlení, zda způsob našeho chtění, uvažování a jednání je v souladu s vyššími principy existence. Zda se z vlastní vůle nezpěčujeme přírodním zákonům, které je nutno bezpodmínečně dodržovat v zájmu zachování našeho života pro budoucnost ve všech jeho formách. Jestli zažitá schémata a vzorce chování zbytečně neztěžují náš další vývoj. Při své práci upřednostňuji celostní pohled na člověka. Využívám více než třicetiletých zkušeností z oblasti přírodní medicíny a osobního hledání vlastní cesty za vyššími cíli.

Mou oblíbenou pracovní metodou jsou "Motýlí doteky"

je to přirozená, hluboká a zároveň jemná a příjemná metoda. Uvolňuje proud životní energie a zprostředkovává kontakt s vlastním nitrem. Pracuje s traumaty a schématy vytvořenými v blízké i daleké minulosti. Vyzdvihuje z hloubi duše již dozrálá témata, připravená k řešení. Je to cesta k pochopení, odpuštění a oproštění. Niterná hnutí se dožadují činů = svých odvěkých práv. Co bylo dlouho potlačováno, má vyjít na světlo a být s konečnou platnosti dořešeno a odloženo. Je to cesta k poznání a smíření se s vlastní cestou nutného duchovního zrání. Rozvazuje i ta nejpevnější pouta duše.

Pomáhám lidem, kteří mne potřebují. Věřím, že má práce a naše společné úsilí přinesou ty pravé plody....

(z Talmudu)      "Dbej na své myšlenky ..... neboť se stanou slovy!"   

                               "Dbej na svá slova ..... neboť se stanou činy!"

                                      "Dbej na své činy ..... neboť se stanou zvykem!"   

                                             "Dbej na své zvyky ..... neboť se stávají tvým charakterem!"

                                                    "Dbej na svůj charakter ..... neboť ten bude tvým osudem!!!"