---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURZY I. - IV. STUPNĚ  LÉČIVÉ ROSTLINY

Konejšivé ruce přírody (I.-III.)

Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV.)


DOPLŇKOVÝ KURZ  JEDOVATÉ ROSTLINY

 v přírodě a nejbližším okolí


Jde o čtyřstupňový kurz rozložený do dvou let (2x jaro, 2x podzim). Absolvent na konci čtyřstupňového kurzu bude mít znalosti o cca 80 léčivých rostlinách z našeho okolí, bude vědět jak s bylinami zacházet, bude znát jejich užití i působení, bude umět složit čajovou směs. Kurzy na sebe úzce navazují a na čtvrtém stupni získané poznatky posuneme na další úroveň = přírodní výživu. Naučíme se sestavovat "LETNINU" jako hodnotný zdroj deficitních látek v dnešní stravě. V tomto 4. kurzu budu vycházet ze všech doposud probraných rostlin a ještě přibudou některé vhodné zejména k jídlu.

Na celý kurz volně navazuje doplňkový "bezpečnostní kurz" JEDOVATÉ ROSTLINY (nepovinný pro zájemce o certifikát). Tento kurz je přístupný pro každého zájemce, aniž by musel před tím absolvovat čtyřstupňový kurz LÉČIVÉ ROSTLINY.

Nejbližší aktuální data a místa pořádání jsou uvedena u jednotlivých kurzů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÉČIVÉ ROSTLINY - konejšivé ruce přírody   -   I. stupeň (začátečníci)

První teoretický kurz (čtyřdílného cyklu) nabízí v úvodu informace o historii využívání darů přírody v životě člověka. Představí základní léčivé rostliny pěstované i divoce rostoucí v okolí lidských sídlišť. Seznamuje s jejich sběrem, sušením, zpracováním a skladováním. Představuje blíže jejich účinky, možnosti využití. V přednáškách vycházím ze své více než 30leté praxe.

  • SOBOTA  31. října 2020 v prostorách SCP - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30.). Maximální počet zájemců je 6.

Objednávky na e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz přijímám do 17. října 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÉČIVÉ ROSTLINY - konejšivé ruce přírody   -   II. stupeň 

Druhý návazný teoretický kurz rozšiřuje vědomosti o využití dalších bylin tentokrát z volné přírody. Povíme si, co všechno vlastně příroda je. Věnovat se budu pravidlům bylináře, základům skladby bylinných čajových směsí a například výrobě olejů a tinktur. Základními informacemi z kurzu I. stupně o sběru, sušení apod. se zde ve větším rozsahu nebudu zabývat.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurz I.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÉČIVÉ ROSTLINY - konejšivé ruce přírody   -   III. stupeň

Třetí návazný teoretický kurz prohlubuje vědomosti o využití dalších našich méně známých bylin, stromů a keřů ve fytoterapii. Jako bonus představím rozdělení tělesných orgánů do jednotlivých okruhů se vzájemnými vztahy mezi sebou podle TČM.

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II.

  • SOBOTA  26. září 2020 v prostorách SCP - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30.). Maximální počet absolventů kurzů I. a II. stupně je 6.

Objednávky na e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz přijímám do 12. září 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÉČIVÉ ROSTLINY - přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době   -   IV. stupeň (pokročilí)

Čtvrtý návazný teoretický kurz nás uvede do problematiky deficitu výživových látek ve stravě civilizované společnosti. Doplníme znalosti o další jedlé rostliny a celkově zúročíme doposud dosažené vědomosti a rozšíříme možnosti práce s rostlinami o další rozměr. Naučíme se vhodné rostliny sestavovat do konzumních směsí = LETNIN k doplnění výživy zdravých i nemocných, dospělých i dětí apod. Seznámíme se se specifiky jednotlivých směsí. Prostor bude dán také k vzájemné diskusi o optimálním složení směsí pro konkrétní případy. 

Účastník navazuje a musí tedy nejprve absolvovat kurzy I. + II. + III.

  • SOBOTA  21. listopadu 2020 v prostorách SCP - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30). Maximální počet absolventů kurzů I., II. a III. stupně je 6.

Objednávky na e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz přijímám do 11. listopadu 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEDOVATÉ ROSTLINY v přírodě i nejbližším okolí   -   doplňkový "bezpečnostní kurz"

Tento teoretický kurz nás seznámí se záludnostmi rostlinné říše, které mohou zapříčinit situace, kterým je záhodno se vyhnout. Rostliny si popíšeme, seznámíme se s jejich specifiky, následky otravy a zajímavostmi kolem nich. Domnívám se, že je dobré znát antagonisty léčivých rostlin, aby bylo eliminováno jakékoliv nebezpečí při sběru a používání léčivých rostlin.

  • SOBOTA  13. února 2021 v prostorách SCP - ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ (prezentace 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30.). Maximální počet zájemců je 6.

Objednávky na e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz přijímám do 31. ledna 2021.


Případné změny termínů budou okamžitě aktualizovány.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Délka jednotlivých kurzů je 8 vzdělávacích hodin (prezentace v 9.15, začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30 s pauzou na oběd 12.10 - 13.10). Do dopoledního i odpoledního bloku jsou zařazeny krátké přestávky a prostor k diskusi. 

Cena jednotlivých kurzů je 1.800,- Kč. Každý účastník dostane skripta.

Platba předem na účet po předchozím telefonickém potvrzení volného místa. Číslo bankovního účtu určeného k platbě zašlu po potvrzení na e-mail. Zároveň zájemce o první kurz dostane v příloze tiskopis:

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR),

který je od 25. 5. 2018 nařízením EU vyžadován. Bez jeho vyplnění, podepsání a odeslání na mou adresu (i elektronickou) není možná registrace!

Pro kurzy pořádané v mých prostorách střediska celostní péče (SCP) ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ platí: Maximální počet účastníků je 6. Délka kurzu je 8 vzdělávacích hodin (začátek 9.30, předpokládaný konec v 16.30 s pauzou na oběd cca 12.00 - 13.00). Do dopoledního i odpoledního bloku jsou zařazeny krátké přestávky. Zajištěno bude malé občerstvení a bylinné čaje. Na oběd půjdeme hromadně do restaurace Karla IV. hned naproti, kde budeme mít zajištěnu rezervaci míst. Samozřejmě je možné nezúčastnit se společného oběda, ale není možné zůstat v místě konání kurzu. Oběd není součástí kurzu.

Účastníci si s sebou na kurz přinesou psací potřeby, sešit nebo blok a přezůvky.

Kurzy pořádané v jiných prostorách mohou dostát aktuálních technických změn, které však nijak nezasáhnou obsahovou formu. Maximální počet účastníků, čas a místo konání bude konkrétně uvedeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       "Kde se zrodí - tam se hodí."  (staré přísloví)