Popis procedur a služeb

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více naleznete v menu v levém sloupci v příslušné podkategorii.

Péče o nohy

Pedikúra a tlakové masáže chodidel velmi prospívají celému organismu. Vizuálním pohledem a pohmatem dokážu vyčíst z chodidel mnoho informací o stavu celého těla. To mi velmi pomáhá při vyhledávání optimálních řešení obtíží pro každého člověka. 

Péče o tělo

Masáže vnímám jako nepostradatelnou pomoc fyzickému tělu pro udržování jeho pohyblivosti a prostupnosti pro energetické proudění. Vhodná masáž dokáže dobře uvolnit nervový a svalový systém. Nejzávažnější poruchy v těchto systémech se projevují v oblasti páteře. Její omezená funkčnost velmi často promítá bolesti i do vnitřních orgánů těla. Dochází-li k poruchám inervace a energetickým blokádám vnitřních systémů, člověk se pak často zcela zbytečně léčí na různé nemoci, kterými ve skutečnosti vůbec netrpí. Orgány, které jsou přímo napojeny na jednotlivé nervy vycházející z míchy ve středu páteře, jsou její omezenou funkčností vystaveny značnému stresu. Nastávají komunikační poruchy v přenosu informací mezi tělem a mozkem. Zpětná vazba mozku pak často vykazuje chybné impulzy pro činnost těla, což se projevuje v celém jeho vnitřním prostředí. Vzniklá disharmonie se může projevovat kdekoliv v těle, klidně na místě zdánlivě se zády vůbec nesouvisejícím. Tento chaotický stav nervové soustavy je vhodným podhoubím pro vznik autoimunitních onemocnění jakéhokoliv druhu. Jsem přesvědčena, že správná funkčnost páteře v celé její délce (tedy od prvního krčního obratle, který je zasunut ještě pod lebkou, přes křížovou kost s úzce souvisejícím SI skloubením až po kostrč) může odstranit až 80% zdánlivých onemocnění vnitřních orgánů.  

Proto doporučuji každému, aby o svou páteř dobře pečoval, a ušetřil si tak mnoho zdravotních obtíží.    

Především v závěru všech terapeutických masáží se zaměřuji na ošetření energetických polí vitální silou (magnetopatie) a uzavření aurického obalu, obklopujícího jako pevnost fyzické tělo. Tento obal je při každé masáži zákonitě narušen (zásahem cizí osoby - terapeuta). Bez tohoto ošetření dochází ke zbytečnému odlivu sil klienta, které musí on vynaložit na zacelení vlastního aurického obalu. Pokud se klient při magnetopatickém ošetření dokáže dostatečně uvolnit a emočně zklidnit, prorazí vitální energie blokovaná místa a nastolí opět harmonické proudění. Čím déle si člověk toto uvolnění dokáže udržet, tím déle může energie tělem procházet bez omezení. Někdy dochází u člověka během tohoto uvolnění k velmi silným zážitkům, které mohou vést od pochopení až k rychlému přesvědčení s následným přehodnocením dosavadního směřování, a tím i k postupnému odbourávání karmické zátěže.

Tato energie je životodárné záření, které udržuje v souladu naše tělo i duši a bez níž by nebylo života. Pouze energeticky prozářený Živý člověk může být trvale zdravý a šťastný.

Alternativní metody obnovy zdraví a duševní síly

Lékaři léčí a příroda uzdravuje. Každý člověk má svobodnou vůli a s ní spojenou zodpovědnost za veškerá svá rozhodnutí. To platí o jeho přístupu k  životu i k vlastnímu tělu, k jeho péči o ně. Jiné tělo v tomto životě mít nebude, a proto je nezbytně nutné, aby tuto svou schránu udržoval v co nejlepším stavu. Bez fyzického těla bychom zde ve hmotě nemohli působit a nemohli bychom tak ani splnit úkol, pro který jsme se na Zemi tentokrát narodili.

Ale nic nejde samo! Pouze Vaše vlastní úsilí a naše společná práce mohou nevyhovující situaci opět změnit k lepšímu po fyzické i psychické stránce. Žádná metoda není zázračná. Zázračná je pouze energie, která v neustálém pohybu prostupuje a udržuje při životě celé stvoření včetně člověka. My máme pouze jediný úkol. Svým životním postojem a úsilím udržovat nezkalenost tohoto zářivého proudění a umožnit mu volné působení v nás.

Pomoci udržovat dokonalou živost a zdraví Vašeho těla i ducha na všech energetických úrovních a pobídnout v čase hledání, je cílem mé práce.

            Životem ke zdraví by Vás ráda provázela Regina Říhová

   "Svoboda znamená odpovědnost - proto se jí většina lidí bojí."    (George Bernard Shaw)