Jak jednat, když Vámi manipulují.8-pravidel-manipuluji

8 jednoduchých pravidel

Manipulátoři nám velmi obratně vnucují pocit viny, vydírají, vyhrožují i lichotí. Jejich přání či příkazy plníme ke své škodě, jako bychom neměli vlastní vůli. Podobné hry mohou trvat i roky a otravovat nám život. Abychom se před nimi uměli chránit, uvádíme několik bezpečnostních pravidel vypracovaných americkým odborníkem na komunikativní strategie Prestonem Ni. Preston danou problematiku studoval na Harvardu a Stanfordově universitě a má v oboru dvacetiletou praxi. Působil jako kouč předních pracovníků u nejvýznamnějších světových firem - Microsoft, Hewlett Packard, Lockheed Martin, Intel, Visa nebo eBay.

Pamatujte si svá nezadatelná práva

 • Máte právo na úctu druhých.
 • Máte právo vyjadřovat své city, názory a přání.
 • Máte právo stanovovat své priority.
 • Máte právo říci "ne" bez pocitu viny.
 • Máte právo dostat to, za co jste zaplatili.
 • Máte právo vyjadřovat své názory odlišující se od názorů jiných lidí.
 • Máte právo chránit se před fyzickou, emocionální i morální hrozbou.
 • Máte právo budovat svůj život podle svého chápání štěstí.

Toto jsou meze vašeho osobního prostoru. Manipulátoři tyto hranice hrubě porušují a samozřejmě nerespektují a neuznávají tato naše práva. Avšak za svůj život odpovídáme pouze my a nikdo jiný.

Držte si odstup

Manipulátor ustavičně střídá masky: s jedním člověkem jedná se zdůrazňovanou zdvořilostí, s jiným s vyzývavou hrubostí, v jedné situaci je absolutně bezradný a v jiné krajně agresivní. Pokud si všimnete, že pro někoho jsou typické podobné krajnosti projevu, držte se od něj v bezpečné vzdálenosti a pokud to není nezbytné, snažte se nevstupovat s ním do kontaktu.

Nejčastěji jsou příčiny takového chování velmi složité a kořeny mají někde hluboko v dětské zkušenosti. Napravovat, převychovávat nebo zachraňovat manipulátora není váš úkol.

Jeho slova nemějte za bernou minci

Manipulátor si chce pohrávat s vašimi slabostmi. Není nic podivného, pokud se vedle něj začínáte cítit jako méněcenní a přímo se obviňujete, že neodpovídáte jeho nárokům. Zaměřte se na tyhle pocity a připomeňte si, že problém není ve vás. Jste manipulováni, abyste se necítili dost dobří, abyste se tak ochotněji přizpůsobili cizí vůli a zřekli se svých práv. Zamyslete se nad svým vztahem s manipulátorem cestou těchto otázek:

 • Projevuje mi skutečně upřímnou úctu?
 • Nakolik oprávněné jsou jeho požadavky a očekávání?
 • Nakolik vyvážené jsou naše vztahy; není to tak, že jeden z nás do nich pouze investuje a druhý získává samé výhody?
 • Nebrání mi tento vztah, abych se dobře choval sám k sobě?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou si ujasnit, ve kterém z vás dvou je problém - ve vás, nebo v tom druhém.

Položte mu kontrolní otázky

Manipulátoři vás vždycky udolají svými prosbami nebo požadavky, donutí vás zapomenout na sebe a přepojit se na jejich potřeby. Až uslyšíte další podobnou výzvu na svojí adresu, přeneste centrum pozornosti z vlastní osoby na osobu manipulátora. Položte mu pár kontrolních otázek a hned bude jasné, je-li schopen alespoň jakési sebekritiky:

 • «Myslíš, že je to rozumná prosba (požadavek)?»
 • «Tohle je podle tebe ke mně poctivé?»
 • «Nezdá se ti, že na to mohu mít svůj názor?»
 • «To se mě ptáš, nebo to tvrdíš (oznamuješ)?»
 • «A co z toho budu mít já?»
 • «Skutečně si myslíš, že já mám ... (opakujte jeho prosbu/požadavek)?»

Pokládáním těchto otázek mu jakoby nastavujete zrcadlo a manipulátor může v "odrazu" uvidět skutečný smysl svého požadavku. Nejpravděpodobněji ze všeho couvne a svůj požadavek vezme zpět.

Jsou ovšem mezi nimi i opravdu beznadějné případy, které vás dokonce ani nevyslechnou a budou pouze trvat na svém. V takovém případě se držte následujících rad.

Nespěchejte!

Jedním z velmi oblíbených postupů manipulátorů je trvat na vaší okamžité odpovědi nebo jednání. V situaci časové tísně vás snáze ovládají a dosahují svého.

Pokud cítíte, že je na vás vyvíjen nátlak, nespěchejte s přijetím rozhodnutí. Využijte časového faktoru ve svůj prospěch a dejte najevo odstup od pokusů vyvíjet na vás tlak. Zachovejte si nad situací kontrolu. Stačí říci: "Já si to promyslím". Jsou to velmi účinná slova! Dejte si pauzu, abyste si vyhodnotili všechna pro a proti. A zvažte, zda chcete pokračovat v hodnocení situace, nebo vůbec odmítnout a říci "ne".

Učte se říkat "ne"

Umění říkat "ne" je vůbec nejdůležitější součástí umění komunikace. Srozumitelně zformulované odmítnutí vám umožňuje stát pevně na svém a zachovat přitom normální vztahy. Pamatujte, že je vaším právem stanovovat si sami své priority. Je vaším právem říci "ne" bez pocitu viny a stejně tak volit si sami svou cestu ke štěstí.

Povězte mu o následcích

V odpověď na hrubý vpád do vašeho osobního prostoru a ignoraci vašeho "ne" povězte manipulátorovi něco o důsledcích jeho jednání.

Umění předvídat a přesvědčivě formulovat možné následky je jedním z nejsilnějších prostředků umožňujících vyřadit manipulátora ze hry. Zavádí ho do slepé uličky a donutí ho, aby vás začal respektovat.

Vzepřete se!

Manipulátoři se někdy uchylují k vyloženému posměchu a jízlivosti, když se pokoušejí svou oběť zastrašit a poškodit. Nejdůležitější, co si musíte pamatovat: podobní lidé se přilepí na toho, koho mají za slabocha. Dokud jste pasivní a ústupní, představujete jejich potenciální oběť. Přitom ve skutečnosti je řada těchto osob zbabělá. Jakmile vyhlédnutá oběť začne projevovat pevnost a hájí svá práva, manipulátor se stáhne. To funguje v jakémkoli společenství: ve škole, v rodině, v zaměstnání.

Jak ukázaly výzkumy, je řada těchto lidí sama obětí násilí. Tato okolnost samozřejmě nijak neomlouvá jejich chování, je však dobré si to pamatovat, abychom chladnokrevně čelili jejich útokům.